2007 Tribina sa predstavnicima vlasti u Plavu i Gusinju Holandija